Ankieta zgłoszenia do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety

Jednym z działań Programu rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc jest opracowanie koncepcji projektu parasolowego montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

Projekt parasolowy stanowi rozwinięcie prowadzonych działań w obszarze energii odnawialnej, szczególnie pomysł utworzenia wspólnoty energetycznej jest próbą wdrożenia rozwiązania pozwalającego obniżyć koszty korzystania z energii.
Zakładamy,  że mieszkańcy będą mogli wystąpić dofinansowanie modernizacji obiektu prywatnego w zakresie montażu:

 1. instalacji fotowoltaicznej (budowa lub rozbudowa)
 2. pompy ciepła gruntowej
 3. pompy ciepła powietrznej
 4. kolektorów słonecznych
 5. magazynu ciepła (np. pompa ciepła CWU, bufory ciepła)
 6. magazynu energii elektrycznej
 7. systemu zarządzania energię domową (HMS, EMS)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety ankieta EUCF

Odnośnie zakresu modernizacji obiektu mieszkańcy mają różne potrzeby i trzeba przewidzieć możliwość dofinansowanie różnych elementów i eksperci pracujący nad potrzebują zebrać dane pozwalające na wstępne określenie zakresu zadania i szacunkowych  kosztów inwestycji. Zgłoszenie w ankiecie nie ma charakteru wiążącego, ale osoby przekazujące dane otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do projektu.

Należy zaznaczyć, że dopiero po wiążącym zgłoszeniu do projektu zostanie wykonany projekt wykonawczy zapewniający optymalne  dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb modernizowanego obiektu, uwzględniający również dobór mocy urządzeń i zakresu systemu zarządzania energią.

  I. Deklaruję zainteresowanie udziałem w projekcie w zakresie zakupu i montażu /wybrane opcje należy zakreślić znakiem X/:  II. Dane Wnioskodawcy

  III. Informacje dotyczące nieruchomości, w obrębie której będzie montowana instalacja OZE  lub

  lub

  LPG lub

  lub

  lub


  lub


  lub
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koordynator Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa – Kontaktron sp. z o.o. w Lubniu (adres: 32–433 Lubień 34, telefon: +48 690 898 307, email: oze@turystycznapodkowa.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania projektu oraz informowania o warunkach udziału
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i lit.b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia projektu lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom przystępujący do realizacji przyszłego projektu, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub cofnięcie zgody może uniemożliwić uczestnictwo w projekcie.
  9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

  OŚWIADCZAM, ŻE: